Downloads

BVB Logistics werkt conform de Algemene Vervoerscondities (AVC), het CMR Verdrag (de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg) en de TLN Algemene betalingsvoorwaarden.

Deze bestanden kunt u hieronder downloaden:

 

Van toepassing zijn de Algemene Vervoerscondities 2002 (AVC 2002), gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam en Rotterdam; Bij internationaal vervoer zijn de AVC 2002 aanvullend op het CMR van toepassing. Voor werkzaamheden waarop bovengenoemde voorwaarden niet van toepassing zijn gelden de Transport en Logistiek Nederland algemene betalingsvoorwaarden, gedeponeerd ter griffie van de Arrondisementsrechtbank te ’s Gravenhage op 2 juli 2002 aktenummer 69/2002Op al onze prijsopgaven zijn van toepassing TLN-algemene betalingsvoorwaarden, gedeponeerd ter griffie van arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage. Laatste versie. Vervoer geschiedt onder A.V.C/CMR condities.

THE POWERFUL COMBINATION OF BVB LOGISTICS AND D&W TRANS