Gisteren heeft BVB Logistics het certificaat ‘Keurmerk Transport & Logistiek’ ontvangen. Dit keurmerk van TLN is dé kwaliteitsstandaard voor de sector transport en logistiek. Bedrijven die over het keurmerk beschikken voldoen aan hoge eisen voor de bedrijfsvoering, interne processen, communicatie, duurzaamheid en andere aspecten van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Voor opdrachtgevers betekent dit dat ze gegarandeerd zaken doen met betrouwbare vakmensen. Consequent, maar ook betrokken bij milieu en maatschappij. BVB Logistics bewijst dit ondermeer door het registreren en reduceren van CO2 en het pro-actief spitsmijden.

Het keurmerk ‘Transport en Logistiek’ is gebaseerd op het bekende INK model. Het onafhankelijk auditbureau ECAS heeft BVB Logistics getoetst op tien aandachtsgebieden. _WAL8011