Vervoer van zeecontainers

BVB Logistics vervoert 20ft, 40ft en 45ft zeecontainers van en naar de havens in Rotterdam en Antwerpen. In de zeecontainers worden zowel bulkvrachten als vrachten op pallets vervoerd. D&W Trans is gespecialiseerd in het vervoer van containers voor verhuizingen.

Koppeling Portbase

Ons plansysteem is gekoppeld aan ‘Portbase’ waardoor wij continue kunnen zien of de container van boord is, of deze is vrijgesteld en of de douane papieren in orde zijn. Zodoende kunnen wij onze opdrachtgever up to date info geven over de status van hun containervracht.

Gasdetectie op locatie

Desgewenst kan BVB Logistics na aankomst in de haven een gasdetectie uitvoeren op locatie. Deze gasdetectie is verplicht bij fysieke controle door douane (FYCO). BVB Logistics beschikt over de juiste apparatuur en kwalificering als gasmeetdeskundige.

THE POWERFUL COMBINATION OF BVB LOGISTICS AND D&W TRANS