Gasdetectie

Desgewenst kan BVB Logistics na aankomst in de haven een gasdetectie uitvoeren op locatie. Deze gasdetectie is verplicht bij fysieke controle door douane (FYCO). BVB Logistics beschikt over de juiste apparatuur en kwalificering als gasmeetdeskundige om de gasdetectie vakkundig uit te voeren.

THE POWERFUL COMBINATION OF BVB LOGISTICS AND D&W TRANS